Deratyzacja dla firm

Usługi deratyzacji dla firm
Usuwanie i zwalczanie gryzoni | szczurów i myszy

Skuteczna deratyzacja jest zabiegiem mającym na celu zwalczanie wszelkiego rodzaju gryzoni takich jak myszy i szczury.

Gryzonie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szczury i myszy rozprzestrzeniają mikroorganizmy chorobotwórcze. Gryzonie są również bardzo uciążliwe i powodują straty np. jeśli chodzi o maszyny, okablowanie, instalacje elektryczne, wod-kan  zy teleinformatyczne.

Zabiegi deratyzacyjne w naszej firmie przeprowadzamy za pomocą metod fizycznych i chemicznych. Wewnątrz budynków stosujemy specjalne pułapki – żywołapki, dzięki którym łapiemy żywe osobniki. Co do zabiegów wokół budynku, stosujemy instalację karmników deratyzacyjnych wypełnionych koagulantami.

Jak często przeprowadzać deratyzację w mojej firmie?

Niestety, jesli chodzi o społeczeństwo i wiedzę na temat zwalczania gryzoni, jest ono niedoinformowane. W większości firm spotykamy się z przekonaniem, że usługę deratyzacji należy zlecić dopiero w momencie obserwacji inwazji i żywych osobników. To duży błąd, bowiem działania profilaktyczne mogą praktycznie wykluczyć występowanie szkodników w przyszłości.

Obiekty handlowe, takie jak sklepy, lokale gastronomiczne, hotele, szpitale, magazyny żywności, akademiki czy miejsca składowania odpadów, podlegają ogólnopolskim ustawom o utrzymaniu czystości w gminach oraz przeciwdziałaniu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi. Biorąc to pod uwagę, zabiegi związane z deratyzacją, przeciwdziałaniem występowania gryzoni są niemal konieczne.

Jeśli mówimy o deratyacji, ważna jest regularność. Monitorowanie sytuacji, ilości i ewentualnej aktyności gryzoni, uzupełnianie i konserwacja zamontowanych urządzeń to jedyna droga do stworzenia firmy całkowicie wolnej od szczurów i myszy.

Profilaktyka jest podstawą walki ze szkodnikami, w tym gryzoniami

Podobnie jak w przypadku zabiegów dezynsekcji, w kwestii zwalczania gryzoni ważna jest profilaktyka i dbanie o pewne szczegóły w naszej nieruchomości. Wszelkie niedociągnięcia i szkody budowlane, w szczególności szczeliny w ścianach powinny być na bieżąco naprawiane.

5 mm wystarczy, by gryzoń przedostał się do wewnątrz budynku, co może być początkiem dużej inwazji tych szkodników.

Wszystkie otwory wejściowe do obiektów powinny być dokładnie zamykane i uszczelnione. Należy również zabezpieczyć otwory ściekowe i kanalizacyjne. Powinny być zabezpieczone kratkami.

Bardzo ważne jest również konserwacja i utrzymywanie w porządku przestrzeni wokół budynku. Krótko przycięta trawa, brak zdędnych krzewów i zarośli zniweluje miejsca, które docelowo mogłyby być kryjówką dla gryzoni.

Pamiętajmy również o zabezpieczeniu odpadów, szczególnie tych związanych z produktami spożywczymi. Nie przestrzeganie zasad związanych ze szczelnie przechowywanymi resztkami jedzenia to zaproszenie szczurów i myszy do naszych posiadłości.

Jeśli chodzi o gryzonie, stosujemy zarówno metody chemiczne jak i niechemiczne. W firmach jedynie zastosowanie kilku metod zdaje egzamin. Na przykład instalacja pułapek mechanicznych, lepów oraz karmników na zewnątrz to jedyna droga do niwelacji gryzoni na terenie obiektu.

Ze względów bezpieczeństwa technicy DDD zawsze wyraźnie oznaczają miejsca, w których zostały wystawione pułapki lub wyłożone preparaty na gryzonie.

Warto podkreślić, że deratyzacja firmy, sklepu czy mieszkania przeprowadzana jest wyłącznie przy użyciu zatwierdzonych i przetestowanych preparatów. To gwarancja bezpieczeństwa.